Contact

info@schatvanschoonderloo.nl

https://www.facebook.com/SchatvanSchoonderloo

Bestuur

Beleid Schat van Schoonderloo

Jaarverslag 2022

Financiële verantwoording 2022

 

   
   
Financiële steun
U kunt de Schat van Schoonderloo financieel steunen door geld over te maken op NL11 INGB 0008 6761 81 ten name van Stichting Vleugels voor de Schat. De stichting is door de belastingdienst erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften aan de Schat zijn aftrekbaar.
   
   
Colofon
Deze website kwam tot stand met bijdragen van Han Korevaar, Dolf op de Woert, IVN, Ruth Schov, Astrid van Unen en Jan van den Noort.